10 Lucruri uimitoare pe care nu le știai despre cafea

1. În Europa, cafeaua a ajuns mai întâi la Veneția – mica republică avea unul dintre cele mai importante porturi europene și făcea comerț activ cu Nordul Africii. Negustorii venețieni au introdus consumul de cafea în rândurile elitei venețiene, ai cărei reprezentanți plăteau sume considerabile pentru această băutură. Prima cafenea europeană s-a deschis în Veneția, în anul 1645.

2. În 1511, cafeaua a fost interzisă în Mecca pe motivul împiedicării gândirii libere a oamenilor care se întâlneau să stea împreună.

3. În 1453 cafeaua a fost adusã la Constantinopol unde este a fost deschisã prima cafenea din lume. Totodatã legea turceascã ii permitea femeii sã divorţeze dacã soţul sãu nu îi aduce zilnic raţia de cafea.

4. Papa Clement al VII-lea a declarat că ,,băutura diavolului este atât de delicioasă încât am putea să-l păcălim pe diavol să se boteze în ea”. De atunci, cafeaua  a fost numită băutura diavolului.

5. Cafeaua este considerată cea mai consumată băutură din țările europene. Mai mult, aceasta este a doua cea mai tranzacționată marfă  de pe piață, după industria petrolului.

6. Cea mai mare concentrație de cafenele din lume, se găsește in Seul, cu peste 10.000 de cafenele si coffee shop-uri.

7. Se estimează că 2,25 miliarde de cești de cafea sunt consumate zilnic în întreaga lume. Se spune că New Yorkerii consumă de 7 ori mai multă cafea decât orice alt oraș din S.U.A., motiv pentru care, se pare că există un Starbucks în fiecare colț al Manhattan-ului.

8. Americanii consumă 400 de milioane de cești de cafea pe zi.
Aceasta este echivalentul a 146 de miliarde de cești în fiecare an, ceea ce face ca SUA să fie cel mai important consumator de cafea.

9. Majoritatea cafelei este produsă în Brazilia.
Brazilia produce 40% din cafeaua din lume, ceea ce este de două ori mai mare decât al doilea și al treilea titular, Columbia și Vietnam.

10. Scriitorul francez Honore de Balzac se presupune că a consumat 50 de căni de cafea pe zi pentru a-și stimula inspirația în timp ce scria.

10 Amazing Things you did not know about coffee .     Hot Beverage on Apple iOS 10.3

1.In Europe, coffee first arrived in Venice – the small republic had one of the most important European ports and made active trade with North Africa. Venetian merchants introduced coffee consumption among the Venetian elite, whose representatives paid peppercruises for this drink. The first European café opened in Venice in 1645.

2. In 1511, coffee was banned in Mecca on the grounds of hindering the free thinking of people who are meeting together.


3. In 1453, coffee is brought to Constantinople where the world’s first coffee shop is opened. At the same time, Turkish law allows women to divorce if their husband does not bring their coffee daily.

4. Pope Clement VII said that “the devil’s drink is so delicious that we could trick the devil into baptism.” Since then, coffee has been called the devil’s drink.

5. Coffee is considered to be the most consumed drink in European countries. Moreover, this is the second most traded commodity on the market, after the oil industry

6. The world’s largest coffee shop is located in Seoul, with over 10,000 cafes and coffee shops.


7. It is estimated that 2.25 billion cups of coffee are consumed daily around the world. It is said that New Yorkers consume 7 times more coffee than any other US city, which is why there seems to be a Starbucks in every corner of Manhattan

8. Americans consume 400 million cups of coffee per day.
This is the equivalent of 146 billion cups each year, making the US the most important coffee consumer

9. Most coffee is produced in Brazil. Brazil produces 40% of coffee in the world, which is twice as high as the second and third country, after Colombia and Vietnam.


10. French writer Honore de Balzac supposedly consumed 50 coffee a day to stimulate his inspiration while writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *