Raspandirea cafelei

Dimineata de dimineata privesti pofticios cana de cafea si-ti spui ca viata ta nu ar fi la fel in lipsa acestei “bauturi magice”. Dar stii cand si cum a fost raspandita cafeaua in lume ?

Cafeaua a devenit cunoscuta in Paris in anul 1669, cu ajutorul Sultanului Mehmet al IV lea, care  in timpul unei vizite in Franta, i-a oferit regelui Ludovic mai multi saci de cafea. Tot ce i s-a spus regelui Frantei este ca, in saci se afla un produs miraculos din care se face o “bautura magica”.

In Viena cafeaua a aparut in anul 1683, data care marcheaza sfarsitul celui de al-doi-lea asediu al Vienei. Pe masura ca turcii s-au retras, ei si-au lasat proviziile in plus, printre care se numarau si aproximativ 500 de saci de cafea. Initial, vienezii nu aveau idee ce sa faca din continutul misterios al sacilor, insa in timp au aflat raspunsul.

Anglia a cunoscut prima dată cafeaua în anul 1637 când un turc a introdus băutura la Oxford. A devenit rapid populara printre studenții și profesorii care au înființat “Oxford Coffee Club”.

Istoria cafelei din Olanda este semnificativ diferită de cea a altor țări, deoarece de mai mulți ani olandezii erau mai preocupați de cafea ca mărfuri comerciale decât de băuturi. Cafeaua a ajuns mai întâi în țară prin Yemen în secolul al XVII-lea. Olandezii au început să cultive cafeaua în coloniile sale. În 1699, boabele de cafea au fost plantate pe insula Java, punând astfel bazele plantațiilor de cafea din Indonezia. În 1711, primele boabe de cafea javaneze au fost vândute pe piața deschisă din Amsterdam.

Cafeaua a fost introdusă în Germania în 1675. Primele cafenele au fost deschise în 1679-1680 în Hamburg, Bremen și Hanovra. La început, cafeaua a fost considerată o băutură a nobilimii. Clasele de mijloc și de jos nu au avut acces la  cafea până la începutul secolului al XVIII-lea, și numai mult mai târziu a ajuns să fie pregătită și consumată acasă.

Cafeaua a ajuns în America de Nord în 1668. Prima cafenea din New York, “The King’s Arms”, a fost deschisă în 1696.

The spread of coffee

Early in the morning, you look at the cup of coffee and tell yourself that your life would not be the same in the absence of this “magic drink”. But do you know when and how coffee was spread in the world?

The coffee became known in Paris in 1669, with the help of Sultan Mehmet IV, who, during a visit to France, gave King Louis several bags of coffee. Everything told the King of France is that in the bags there is a miraculous product from which he could make a “magic drink”.


In Vienna, coffee appeared in 1683, the date marking the end of the second siege of Vienna. As the Turks retreated, they left their extra supplies, including about 500 bags of coffee. Originally, the Viennese had no idea what to do from the mysterious contents of the sacks, but they found the answer in time.

England first met coffee in 1637 when a Turk introduced the drink to Oxford. It has quickly become popular among students and teachers who have set up the Oxford Coffee Club.

The history of coffee in the Netherlands is significantly different from that of other countries, since for several years the Dutch were more concerned with coffee than commercial goods than beverages. Coffee first reached the country through Yemen in the 17th century. The Dutch began to cultivate coffee in its colonies. In 1699, coffee beans were planted on the Java island, laying the foundation for Indonesia’s coffee plantations. In 1711, the first grains of Javanese coffee were sold on the open market in Amsterdam.

The coffee was introduced in Germany in 1675. The first cafes were opened in 1679-1680 in Hamburg, Bremen and Hanover. At first, coffee was considered a drink of the nobility. Middle and low classes did not have access to coffee until the beginning of the 18th century, and only later on it was ready and consumed at home.


Coffee arrived in North America in 1668. The first coffeehouse in New York, The King’s Arms, was opened in 1696.


 


					

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *