Transylvanian Barista Academy ☕

Este cea mai noua scoală de barista din România și totodată singura din Transilvania, care oferă cursuri de pregătire și specializare în meseria de barista. Localizată în Târgu Mureș, cursurile școlii  se adresează în principiu, celor care sunt pasionați de această profesie și sunt la început de drum. Totodată cursurile se adresează și celor care vor sa își perfecționeze cunoștințele și metodele de preparare a cafelei, persoanelor care vor sa afle mai multe despre particularitățile cafelei și ale băuturilor derivate pe baza de cafea.

Cursurile oferite în cadrul școlii cuprind elementele de bază cu modulul „Barista Basic”. Participanții vor deprinde tehnica desenelor în cafea la training-ul de „Latte Art” și vor învăța despre metodele alternative de preparare a cafelei și procesul de râșnire în cursul intitulat „Brewing & Grinding”.

Sursă foto: pagina de Facebook Tranylvanian Barista Academy

Trainer-ul academiei este barista Laurențiu Ștefan, dublu campion național în anul 2013 și 2014, având peste 10 ai experienta în domeniul cafelei. In prezent trainer și consultant de business pentru cafenele și prăjitorii de cafea, Laurențiu lucrează atât cu începători cat și cu specialiști din industria sa, organizând de-a lungul timpului peste 20 de competiții regionale de barista și 3 campionate naționale în cadrul SCAE România.

Transylvanian Barista Academy este locul ideal care pune la dispoziția tuturor iubitorilor de cafea posibilitatea de a atinge excelenta în domeniu prin acumularea de noi cunoștințe teoretice și practice. Potrivit trainer-ului academiei, un barista adevărat trebuie sa aibă cunoștințe vaste în acest domeniu, pornind de la planta de cafea pana la prăjirea bobului, iar mai apoi pană la consumatorul cafelei. In plus, față de aptitudinile de preparare a cafelei pe care participanții le vor dezvolta în cadrul academiei, aceștia vor afla cum sa exceleze în meseria sa, cum să dezvolte programe de fidelizare a clienților, astfel încât  consumatorii și partenerii de business să  fie mulțumiți. Designul școlii este unul aparte, special gândit sa stimuleze creativitatea participanților, cu scopul de a creste standardul de calitate al profesiei și al produselor pe bază de cafea.

Sursă foto: pagina de Facebook Tranylvanian Barista Academy

Până la urmă, ceea ce este special în această meserie e faptul că pregătirea teoretică și practică se îmbină cu arta de a binedispune oamenii și de a le oferi doza de energie zilnică, au declarat fondatorii și trainerul academiei Transylvanian Barista Academy.

ENG

Transilvanian Barista Academy

It is the newest barista school in Romania and also the only one in Transylvania, which offers courses for training and specialization in the barista profession. Located in Târgu Mureş, the school classes are addressed in principle to those who are passionate about this profession and are at the beginning. At the same time, courses are also aimed at those who want to improve their knowledge and methods of coffee preparation, people who want to know more about the particularities of coffee and coffee based drinks.
The courses offered in the school include the basics with the “Barista Basic” module The participants will learn the coffee drawing technique at the “Latte Art” training and learn about alternative methods of coffee making and the process of grinding in the course called “Brewing & Grinding”.

Photo source: Transylvanian Barista Academy facebook pageThe trainer of the academy is Barista Laurenţiu Ştefan, double national champion in 2013 and 2014, having more than 10 years experience in the coffee field. Currently a trainer and business consultant for cafes and coffee roasters, Laurenţiu works with both beginners and industry specialists, organizing over 20 regional barista competitions and 3 national championships within SCAE Romania over time.

Photo source: Transylvanian Barista Academy facebook page

 

 

The Transylvanian Barista Academy is the ideal place for all coffee lovers to achieve excellence in the field by gaining new theoretical and practical knowledge. According to the academy trainer, a true barista must have a lot of knowledge in this area, starting from the coffee plant to the roasting of the grain, and then to the coffee consumer. In addition to the coffee-making skills that the participants will develop within the academy, they will learn how to excel in their craft, how to develop customer loyalty programs so that consumers and business partners are satisfied. The design of the school is a special one, especially designed to stimulate creativity of the participants, in order to increase the quality standard of the profession and the products based on coffee.

“In the end, what is special in this profession is that the theoretical and practical training blends with the art of bouncing people and giving them the daily energy dose,” said the founders and trainer of the Transylvanian Barista Academy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *